Tandimplantat Skanstull Södermalm Stockholm

Tandimplantat

Världsledande titanimplantat tillverkade av Nobel Biocare

Tandimplantat är en metod där man ersätter tandens rot som förlorats med en fixtur, det är en rotformad koppling av höggradigt titan som man försiktigt opererar in i tandbenet och som därefter läker in i kroppen.

De titanimplantat som vi använder oss av tillverkas av Nobel Biocare, och utvecklades under 60 talet av Per-Ingvar Brånemark. Det är ett beprövat system som har förbättrats genom åren och håller en världsledande kvalitet.

När benet i käken formas och ett titanimplantat placeras i det påbörjas en process som heter osseointegration. Titanoxid som bildas på titanets yta naturligt är väldigt välkomnande för kroppens celler, det gör att de vill växa tätt emot den ytan. När implantatet sen har integrerats kan man utnyttja den som en plattform för en ny tandprotes. Man kan använda 4-6 implantat för att ersätta en hel tandbåge.

Implantat terapi kräver också en högre grad av underhåll av tänderna än vad en naturlig tand behöver. Att besöka sin hygienist var 3e månad är något som kan leda till att implantaten kan vara hela livet ut. Vår hygienist har dessutom särskilt anpassad utrustning för rengöring av tandimplantat.